Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства


Право на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства има корисник права на рефундацију и то:
· Послодавац;
· Предузетник;
· Лице које у виду основног занимања обавља самосталну професионалну дјелатност.

Услови за остваривање права на рефундацију су:

  • регистрација корисника права на рефундацију или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи породиљско одсуство (мајка или друго лице у складу са Законом), као обвезника доприноса;
  • oбавезно пребивалиште у Републици годину дана прије почетка коришћења породиљског одсуства, као и за вријеме његовог трајања, лица које користи породиљско одсуство, предузетникa или лицa које користи породиљско одсуство а обавља професионалну дјелатност.
  • редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за мајку-лице које користи породиљско одуство и све запослене раднике у посљедњих годину дана прије почињања коришћења породиљског одсуства као и за вријеме његовог коришћења;
  • одобрено право послодавца на породиљско одсуство запосленом раднику/ци;
  • редовна исплата накнаде плате мајци-лицу које користи породиљско одсуство за вријеме коришћења истог.

Захтјев за признавање права на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства са потребном документацијом корисник права поднoси првостепеном органу у року од шест мјесеци од дана почињања коришћења породиљског одсуства на Обрасцима НП-1 и НП-2, а корисници права предузетници или лица која у виду основног занимања обављају самосталну професионалну дјелатност на Обрасцима НП-1 и НП-3.

На основу донесеног рјешења о признатом праву, захтјев за требовање средстава која се рефундирају подноси се првостепеном органу након извршене исплате накнаде плате, а најкасније у року од шест мјесеци од дана престанка коришћења породиљског одсуства на Обрасцу ТР-НП.


Захтјев за признавање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи породиљско одсуство као обвезник доприноса.


*Уколико користите Google Chrome, документе преузимате десним кликом на линк и одабиром опције "сачувај везу као..." или "save target as...", а затим да потврдите да желите задржати фајл. Због учесталих проблема са преузимањем докумената у Google Chrome прегледачу, препоручујемо да за преузимање документације користите Mozilla Firefox или Microsoft Edge прегледаче.

Обавјештење/инструкција за послодавце

Образац НП-1

Oбразац НП-2

Oбразац НП-3

Образац рјешења о породиљском одсуству

Образац требовања послодавца ТР-НП

Образац УС-НП