Рефундација НП за вријеме рада са ½ радног времена ради његе дјетета са сметњама у развоју

Право на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју има корисник права на рефундацију и то:
- Послодавац;
- Предузетник;
- Лице које у виду основног занимања обавља професионалну самосталну дјелатност.

Услови за признавање права на рефундацију по рјешењу су:
- регистрација корисника права или његовог организационог дијела у Пореској управи Републике Српске, као уплатиоца доприноса и лица које користи рад са половином пуног радног времена, као обвезника доприноса;
- редовна уплата доприноса за дјечју заштиту за родитеља, односно друго лице у складу са Законом, коме је признато право на рад са половином радног времена и за све запослене раднике;
- редовна исплата накнаде плате родитељу, односно другом лицу у складу са Законом, који користи право;
- налаз овлашћене здравствене установе о потреби појачане његе и бриге за дијете са сметњама у развоју, који није старији од шест мјесеци ;
- одобрено право послодавца на рад са половином пуног радног времена запосленом раднику.

Захтјев за признавање права на рефундацију накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са сметњама у развоју, са потребном документацијом, корисник права подноси првостепеном органу у року од шест мјесеци од дана почетка коришћења рада са половином пуног радног времена, утврђеног рјешењем корисника права на рефундацију на Обрасцима РПР-1 и РПР-П1.

На основу донесеног рјешења о признатом праву, захтјев за требовање средстава која се рефундирају подноси се првостепеном органу након извршене исплате накнаде, а најкасније у року од шест мјесеци од дана престанка коришћења рада са половином пуног радног времена на Обрасцу ТР-РПР-1.

Захтјев за признавање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту према сједишту корисника права на рефундацију (послодавца односно његовог организационог дијела, предузетника или лица које у виду основног занимања обавља професионалну дјеланост) и који су регистровани у Пореској управи РС као уплатиоци доприноса, а лице које користи рад са половином пуног радног времена као обвезник доприноса.


*Уколико користите Google Chrome, документе преузимате десним кликом на линк и одабиром опције "сачувај везу као..." или "save target as...", а затим да потврдите да желите задржати фајл. Због учесталих проблема са преузимањем докумената у Google Chrome прегледачу, препоручујемо да за преузимање документације користите Mozilla Firefox или Microsoft Edge прегледаче.

Образац РПР-1

Образац ТР-РПР-1

Образац РПР-П1

Образац УС-РПР-1

Примјер рјешења послодавца о остваривању права на рад са половином пуног радног времена ради појачане његе и бриге о дјетету са психофизичким сметњама у развоју