Прописи

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, извод из Службеног гласника Републике Српске бр. 112/23

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, извод из Службеног гласника Републике Српске бр. 119/21

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, Службени гласник Републике Српске бр. 107/19

Закон о дјечјој заштити, извод из Службеног гласника Републике Српске бр. 114/17

Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, извод из Службеног гласника Републике Српске бр. 122/18


Правилник о поступку утврђивања потребе дјетета до три године живота за појачаном његом од овлашћеног доктора медицине и Правилник о поступку утврђивања потребе дјетета са сметњама у развоју за појачаном родитељском његом и бригом од овлашћене здравствене установе ("Службени гласник Републике Српске", број: 70/18)

Правилник о поступку утврђивања потребе за посебном његом дјетета са сметњама у развоју коју пружа родитељ-његоватељ или његоватељ, извод из Службеног гласника Републике Српске бр. 14/20

Правилник о поступку утврђивања висине тјелесног оштећења, извод из Службеног гласника Републике Српске бр. 14/20