Задовољавање развојних потреба дјеце

Право на задовољавање развојних потреба дјеце реализује се непосредним пружањем услуга и подршке дјеци кроз одговарајуће пројекте утврђене програмом рада Фонда и то:
- пројекат ''Социјализација дјеце Републике Српске'' реализује се у сарадњи са ресорним Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске пружањем услуга директно дјеци, чиме се подстиче њихов развој са циљем социјализације и адекватнијег функционисања у оквиру вршњачке групе и друштвa у цјелини, као и подршка породици у остваривању њене социјализаторске улоге. Пројекат се реализује на морској обали, у Омладинском хостелу ''Ужице'' у Бечићима, општина Будва, Република Црна Гора. Циљне категорије дјеце Пројекта су дјеца из свих градова и општина Републике Српске чије је задовољавање развојних потреба отежано неповољним социјалним, материјалним, здравственим проблемима те психофизичким сметњама и инвалидитетима, узраста од шест до 15 година, односно 18 за дјецу са сметњама у развоју, инвалидитетима и хроничним обољењима.
- подршка манифестацијама, пројектима и акцијама од општег интереса за дјецу реализује се као активност посвећена дјеци и ширег је друштвеног значаја, а иста је препознатљива као: међународни дан дјетета, дјечији фестивали, округли столови, спортска и такмичења у области посебних талената, промоција рађања и здравог родитељства и др. Наведене активности се реализују у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите и другим институцијама, у складу са усвојеним Програмом активности манифестације, као што је нпр. ''Дјечија недеља'', која се обиљежава у првој недељи октобра.
- програм суфинансирања боравка у предшколској установи дјеце без родитељског старања и дјеце са сметњама у развоју. Влада Републике Српске је у току 2020. године донијела одлуку о покретању пројекта суфинансирања боравка у предшколској установи дјеце без родитељског старања и дјеце са сметњама у развоју, те је с тим у вези чланом 33. Закона о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању, којим је измијењен члан 99. Закона, прописано је да ће ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту обезбјеђивати накнаду за суфинансирање боравка у предшколској установи за одређене категорије дјеце, на терет средстава за задовољавање развојних потреба дјеце. Процедура остваривања права за накнаду предшколским установама по овом основу, усаглашена је Споразумом о сарадњи између Фонда и Министарства просвјете и културе Републике Српске.