Остваривање и примјена права из Закона о дјечјој заштити

Права из система дјечје заштите остварују се у складу са Законом о дјечјој заштити који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 114/17 од 22.12.2017. године и ступио на снагу 01.01.2018. године, Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 122/18 од 29.12.2018. године и ступио на снагу 01.01.2019. године, и Законом о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, који је објављен у Службеном гласнику Републике Српске, број 107/19 од 19.12.2019. године и ступио на снагу 01.01.2020. године.

Дана, 01.01.2022. године на снагу је ступио Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, објављен у Службеном Гласнику Републике Српске, број: 119/21.


Права из дјечје заштите према члану 10. Закона о дјечјој заштити (у даљем тексту: Закон) су:
1. Помоћ за опрему новорођенчета (члан 11. и 12.)
2. Матерински додатак (члан 13, 14, 15. и 16.)
3. Додатак на дјецу (члан 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. и 25.)
4. Рефундација накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства (члан 26, 27, 28. и 29.)
5. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе дјетета до три године живота (члан 30. и 31.)
6. Рефундација накнаде плате за вријеме рада са половином пуног радног времена ради појачане његе и старања о дјетету са сметњама у развоју (члан 32, 33. и 33а.)
7. Задовољавање развојних потреба дјеце (члан 34. и 35.)
8. Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете (члан 36.)
9. Накнада родитељу-његоватељу или његоватељу (чланови: 36а, 36б, 36в и 36г.)

О захтјеву за остваривање права из члана 10. став 1. тачка 1), 2), 3), 7), 8) и 9) Закона о дјечјој заштити у првом степену одлучује организациона јединица Фонда према пребивалишту, односно сталном или привременом боравку подносиоца захтјева.
О захтјеву за остваривање права из члана 10. став 1. тачка 4), 5) и 6) Закона о дјечјој заштити у првом степену одлучује надлежна организациона јединица Фонда према сједишту корисника права на рефундацију.