03.12.2020.

Сутра почиње исплата права из система дјечје заштите

У петак 4. децембра почиње редовна исплата права за мјесец новембар 2020. године


Обавјештавамо Вас да редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу за мјесец новембар почиње сутра, 4. децембра 2020. године.


Директор ЈУ Јавног фонда за дјечју заштиту Недељко Јовић истиче да је задовољан што су за вријеме ванредне ситуације изазване пандемијом вируса
,,COVID-19“ редовно исплаћиване све обавезе из Закона о дјечјој заштити.

Новембарска исплата додатака на дјецу обухвата 14.499-оро дјеце, односно 9.875 корисника-родитеља. За исплату овог права обезбијеђено је 998.694,90 КМ.
Материнским додатком за мјесец новембар обухваћено је 5.485 мајки-породиља, за исплату кога је издвојено 2.221.425.00 КМ.
Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 166 мајки/породиља, односно 144-opo трећерођене и 30-opo четврторођене дјеце, а за исплату овог права издвојено је 99.900,00 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 230.250,00 КМ за 904 породиљe/мајке, односно 921 дијете/новорођенче.
За исплату права из дјечје заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је 50.062,50 КМ, за укупно 445 родитеља/његоватеља.

Од почетка пандемије Фонд је једном седмично почео са исплатом права на рефундацију накнада плата за породиље, те је и овај мјесец наставио са том праксом.
Фонд на овај начин настоји да помогне послодавцима да заштите радна мјеста и одрже ликвидност.
За мјесец новембар издвојено је и исплаћено 2.840.006 KM по основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства.