Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера 13.11.2019.
Обавјешење о набавци банкарских услуга 13.11.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача-ЛОТ2 25.10.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача-ЛОТ 1 25.10.2019.
Обавјештење о набавци канцеларијског материјала и тонера 25.10.2019.
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 16.10.2019.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 02.10.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке имплементације интеграционе платформе и миграције ЕТЛ-ова 28.08.2019.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 14.08.2019.
Обавјештење о набавци услуге имплементације интеграционе платформе и миграције ЕТL-ова 08.08.2019.