Јавне набавке

Јавне набавке у 2017. години.
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.01.2018.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2017. године - 31.12.2017. године 25.01.2018.
Извод из Плана јавних набавки за 2018. годину 16.01.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге развоја и надоградње основног програма информационог система Фонда у складу са новим законом о дјечијој заштити 28.12.2017.
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 26.12.2017.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке банкарских услуга за Лот 4. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 5. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 3. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 2. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 1. 26.12.2017.