Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Позив за достављање понуда за набавку услуге смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 20.01.2020.
Позив за достављање понуда за набавку услуге стручног усавршавања запослених радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 20.01.2020.
Обавјештење о набавци услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце-РС" за период од 2020.-2021. године 31.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернета за потребе Ју Јавног фонда за дјечију заштиту-Лот 2 27.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту-Лот 1 27.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту-Лот 1 27.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге надоградње основног програма информационог сисема ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у складу са новим Законом о измјенама и допуама Закона о дјечјој заштити 27.12.2019.
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци-I фаза 24.12.2019.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, 18.12.2019.
Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу 17.12.2019.