Јавне набавке

Јавне набавке у 2017. години.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 14.02.2019.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2018. године - 31.12.2018. године 07.02.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пружања услуге пансиона на мору за реализацију пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске" 30.01.2019.
Позив за достављање понуда за набавку услуге стручног усавршавања запослених радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.01.2019.
Позив за достављање понуда за набавку услуге смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.01.2019.
Извод из Плана јавних набавки ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2019. годину 17.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 4 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 3 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 2 14.12.2018.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 1 14.12.2018.