Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Обавјештење о набавци услуге поправке и одржавања службених возила ЈУ ЈФДЗ 14.09.2021.
Информација о вођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци лиценци пословног информационог система ЕРП програма „Mis2Open“ 08.09.2021.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 31.08.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге надоградње БПМ програма информационог система ЈУ ЈФДЗ 18.08.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набаваке услуге штампања образаца, билтена, диплома, захвалница, флајера и плаката за потребе ЈУ ЈФДЗ 13.08.2021.
Обавјештење о набавци услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 05.08.2021.
Обавјештење о набавци услуге надоградње БПМ програма информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 23.07.2021.
Обавјештење о набавци услуге шампања образаца, билтена, диплома, захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 21.07.2021.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2021.године - 30.06.2021. године 14.07.2021.
Рјешење о дјелимичном усвајању жалбе у поступку јавне набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 16.06.2021.