Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања основог програма ЈФДЗ-ИС 19.09.2022.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке опреме за Дата центар у Бијељини ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 08.09.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ЈУЈФДЗ 08.09.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе ЈУ ЈФДЗ 02.09.2022.
ОДЛУКА о избору најповољнијег понуђача у набавци лиценци система за управљање документима ДМС модула „Mis2Open“ (модул „Origami“) 18.08.2022.
ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKU USLUGE ODRŽAVANJA OSNOVNOG PROGRAMA INFORMACIONOG SISTEMA JFDZ-IS JU JAVNOG FONDA ZA DJEČIJU ZAŠTITU 18.08.2022.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 09.08.2022.
Информација о вођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 05.08.2022.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе ЈУ ЈФДЗ 05.08.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге штампања образаца, билтена, диплома, захвалница, флајера и плаката за потребе ЈУ ЈФДЗ 29.07.2022.