Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке вршења услуга преноса поштанских пошиљака у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају за потребе ЈУ ЈФДЗ 08.07.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања и подршке "BPM" програма информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 03.07.2024.
Одлука о покретању поступка услуге закупа које су изузете од примјене ЗЈН - Закуп канцеларијског простора у Невесињу 02.07.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке унапређења "DW" програма са кључним "KPI"-eвима пословања Фонда за веб презентацију информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 01.07.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке програмског рјешења за управљање радним станицама - "EndPoint Management" за потребе информационог система ЈУ ЈФДЗ 17.06.2024.
Јавни позив за достављање понуда за закуп пословног простора у Теслићу 14.06.2024.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке хотелских и угоститељских услуга у оквиру организовања семинара-едукације у вези са провођењем пројекта "Социјализација дјеце РС 2024. године" руководиоца Филијала ЈУ ЈФДЗ 10.06.2024.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге осигурања за три (3) новонабављена службена возила за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 10.06.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге осигурања за три (3) новонабављена службена возила за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 04.06.2024.
Одлука о покретању поступка услуге закупа које су изузете од примјене ЗЈН - Закуп канцеларијског простора у Лопарама 14.05.2024.