Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке колективног осигурања радника ЈУ ЈФДЗ 03.09.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путничких аутомобила за потребе ЈУ ЈФДЗ 03.09.2020.
Обавјештење о набавци услуге колективног осигурања радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.08.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2020.године - 30.06.2020. године 05.08.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2020.године - 30.06.2020. године 05.08.2020.
Обавјештење о набавци путничких аутомобила за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.07.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе информационог ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 07.07.2020.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 24.06.2020.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.06.2020.
Обавјештење о набавци услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 29.05.2020.