Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке тонера за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 29.11.2021.
Обавјештење о набавци тонера за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 21.11.2021.
Обавјештење о набавци канцеларијског материјала за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.11.2021.
Обавјештење о набавци банкарских услуга за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.11.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања информационог система ЈУ ЈФДЗ за Лот 3 29.10.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања информационог система ЈУ ЈФДЗ за Лот 2 29.10.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања информационог система ЈУ ЈФДЗ за Лот 1 29.10.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања службених возила марке "Шкода" ЈУ ЈФДЗ 26.10.2021.
Информација о вођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци услуге одржавања информационог система ЈУ ЈФДЗ 15.10.2021.
Обавјештење о набавци услуге поправке и одржавања службених возила марке "Шкода" ЈУ ЈФДЗ 08.10.2021.