Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке банкарске услуге за потребе ЈУ ЈФДЗ 15.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке банкарске услуге за потребе ЈУ ЈФДЗ 15.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фода за дјечију заштиту 15.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фода за дјечију заштиту 15.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фода за дјечију заштиту 15.12.2022.
Обавјештење о набавци услуге и нтернета за потребе ЈУ авног фонда за дјечију заштиту 30.11.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања дигиталне "IP" централе у Дата центру и услуге одржавања "WAN" мреже ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 24.11.2022.
Обавјештење о набавци услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 23.11.2022.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 23.11.2022.
Обавјештење о поништењу поступка јаавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 23.11.2022.