Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке имплементације интеграционе платформе и миграције ЕТЛ-ова 28.08.2019.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 14.08.2019.
Обавјештење о набавци услуге имплементације интеграционе платформе и миграције ЕТL-ова 08.08.2019.
Закључак о обустави поступка јавне набавке ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 03.07.2019.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 20.06.2019.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 14.06.2019.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.06.2019.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке који је проведен путем преговарачког поступка јавне набавке без објаве обавјештења 15.05.2019.
Одлука о резултату претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 13.05.2019.
Обавјештење о набавци 08.05.2019.