Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Обавјештење о набавци услуге надоградње БПМ програма информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 23.07.2021.
Обавјештење о набавци услуге шампања образаца, билтена, диплома, захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 21.07.2021.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2021.године - 30.06.2021. године 14.07.2021.
Рјешење о дјелимичном усвајању жалбе у поступку јавне набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 16.06.2021.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 11.06.2021.
Обавјештење о набавци услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 31.05.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке фотокопир апарата за потребе ЈУ ЈФДЗ 09.04.2021.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2021.године - 31.03.2021. године 09.04.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ЈУ ЈФДЗ 31.03.2021.
Обавјештење о набавци фотокопир апарата за потребе ЈУ ЈФДЗ 23.03.2021.