Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге надоградње основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 25.03.2024.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског намјештаја за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 19.03.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке унапређења "DW" програма - пројекат "In Memory database" за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.03.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке надоградње телекомуникационог система за конференцијску салу ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.03.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 07.03.2024.
Oбавјештење о наставку поступка јавне набавке услуге надоградње основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 29.02.2024.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге чишћења пословних просторија филијала ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 26.02.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 23.02.2024.
Закључак о обустави поступка услуге надоградње основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 06.02.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лож уља за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 01.02.2024.