Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе Филијала и Пословница ЈУ ЈФДЗ 19.05.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског намјештаја за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.05.2020.
Обавјештење о набавци услуге интернета за потребе Филијала и Пословница ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 04.05.2020.
Обавјештење о набавци канцеларијског намјештаја 24.04.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01. - 31.03.2020. године 10.04.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.03.2020.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге штампања образаца, билтена, диплома,захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.03.2020.
Обавјештење о набавци течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавнг фонда за дјечију заштиту 18.03.2020.
Обавјештење о наставку поступка набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце РС" 09.03.2020.
Обавјештење о наставку поступка за јавну набавку билтена, диплома, захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 05.03.2020.