Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 11.06.2021.
Обавјештење о набавци услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 31.05.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке фотокопир апарата за потребе ЈУ ЈФДЗ 09.04.2021.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2021.године - 31.03.2021. године 09.04.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ЈУ ЈФДЗ 31.03.2021.
Обавјештење о набавци фотокопир апарата за потребе ЈУ ЈФДЗ 23.03.2021.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 12.03.2021.
Рјешење о усвајању жалбе против Одлуке о поништењу поступка јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ ЈФДЗ 09.03.2021.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ ЈФДЗ 26.02.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе ЈУ ЈФДЗ 25.02.2021.