Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пешкира за плажу са логом Фонда за дјецу у пројекту Социјализација дјеце Републике Српске 16.05.2023.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке пешкира за плажу са логом Фонда за дјецу у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 04.05.2023.
Закључак о обустави поступка у јавној набавци пешкира за плажу са логом Фонда за дјецу у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 24.04.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге надоградње пословног информационог система "Mis2Open", DMS система Talend за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 10.04.2023.
Набавка услуге закупнине пословног простора у Бијељини 03.04.2023.
Рјешење о усвајању жалбе у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 29.03.2023.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 29.03.2023.
Закључак о обустави поступка - набавка течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 29.03.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 20.03.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке - набавка течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 24.02.2023.