Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Закључак о обустави поступка јавне набавке канцеларијског материјала и тонера за Лот 1 15.12.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 4 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 11.12.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 3 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 11.12.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 11.12.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 11.12.2020.
Обавјештење о јавној набавци тонера за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 09.12.2020.
Одлука о поништењу поступка набавке за Лот 2 07.12.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера за потребе ЈУ ЈФДЗ 07.12.2020.
Обавјештење о набавци канцеларијског материјала и тонера за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 20.11.2020.
Обавјештење о набавци банкарских услуга за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 20.11.2020.