Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Извод из Плана јавних набавки за 2022. годину 30.12.2021.
Измјене и допуне Плана јавних набавки ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2021. годину - Извод 30.12.2021.
Закључак о обустави поступка за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ ЈФДЗ 28.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе ЈУ ЈФДЗ 28.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе ЈУ ЈФДЗ 28.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе ЈУ ЈФДЗ 28.12.2021.
Закључак о обустави поступка јавне набавке канцеларијског материјала за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 22.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фода за дјечију заштиту 21.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фода за дјечију заштиту 21.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фода за дјечију заштиту 21.12.2021.