Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке услуге чишћења пословних просторија Филијала ЈУ ЈФДЗ 26.01.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге надоградње основног програма информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у складу са Законом о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити 17.01.2022.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке пружања услуге пансиона на мору са превозом за учеснике пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске" за потребе ЈУ ЈФДЗ 13.01.2022.
Обавјештење о јавној набавци лож уља за потребе ЈУ ЈФДЗ 12.01.2022.
Позив за достављање понудe за набавку услуге стручног усавршавања запослених радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.01.2022.
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.01.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарске услуге за потребе ЈУ ЈФДЗ 05.01.2022.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 04.01.2022.
Рјешење о усвајању жалбе у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ ЈФДЗ за Лот 3 30.12.2021.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке колективног осигурања радника и имовине ЈУ ЈФДЗ за Лот 3 30.12.2021.