Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе информационог система ЈУ ЈФДЗ 01.03.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пружања услуге пансиона на мору са превозом за учеснике пројекта "Социјализација дјеце РС" 01.03.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ ЈФДЗ 21.02.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарске услуге за потребе ЈУ ЈФДЗ 17.02.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге чишћења пословних просторија Филијала ЈУ ЈФДЗ 07.02.2022.
Обавјештење о набавци течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 03.02.2022.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 02.02.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лож уља за потребе ЈУ ЈФДЗ 28.01.2022.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке банкарске услуге за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 28.01.2022.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке канцеаријског материјала за потребе ЈУ ЈФДЗ 27.01.2022.