Пронаталитетна накнада за трећерођено и четврторођено дијете

Ово право остварује мајка или друго лице у складу са законом које има пребивалиште у Републици, најмање годину дана прије рођења дјетета.
Право остварује мајка за свако трећерођено и четврторођено дијете без обзира на материјални статус породице и мјесто рођења дјетета.

Право може остварити мајка или друго лице у складу са Законом које је страни држављанин, под условом да:
- има стални или привремени боравак у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.
- да је дијете рођено на територији Републике ;
- да у држави чији је држављанин није корисник права по овом основу.

Изузетно, ово право може остварити мајка која има пребивалиште у Републици, ако отац дјетета има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета.

Ово право се остварује у једнократном новчаном износу и то:
- за трећерођено дијете у износу од 600,00 КМ;
- за четврторођено дијете у износу од 450,00 КМ.

Захтјев за остваривање права подноси се у року од годину дана од дана рођења дјетета на Обрасцу Ф34 са потребном документацијом.

Захтјев за остваривање права подноси се пословници ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту на чијем подручју подносилац захтјева има пребивалиште, односно стални или привремени боравак.


*Уколико користите Google Chrome, документе преузимате десним кликом на линк и одабиром опције "сачувај везу као..." или "save target as...", а затим да потврдите да желите задржати фајл. Због учесталих проблема са преузимањем докумената у Google Chrome прегледачу, препоручујемо да за преузимање документације користите Mozilla Firefox или Microsoft Edge прегледаче.

Образац Ф34

Изјава о члановима заједничког домаћинства – кућна листа