Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Закључак 08.05.2019.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 30.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге смјештаја и ресторанских услуга у оквиру организовања семинара/едукације. 10.04.2019.
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја и ресторанских услуга за учеснике едукације. 03.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат Фонда 01.04.2019.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.03.2019.
Набавка течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 14.03.2019.
Обавјештење о набавци услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 14.03.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 07.03.2019.