Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Oдлука о поништењу поступка јавне набавке за Лот 4 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 10.11.2022.
Oдлука о поништењу поступка јавне набавке за Лот 3 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 10.11.2022.
Oдлука о поништењу поступка јавне набавке за Лот 2 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 10.11.2022.
Oдлука о поништењу поступка јавне набавке за Лот 1 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 10.11.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге одржавања службених возила ЈУ ЈФДЗ 28.10.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге одржавања службених возила ЈУ ЈФДЗ 28.10.2022.
Обавјештење о јавној набавци услуге одржавања дигиталне "IP" централе у Дата центру и услуге одржавања "WAN" мреже ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 27.10.2022.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача за услуге одржавања и подршке Интеграционе платформе - Лот 3 27.10.2022.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача за "Data Warehouse" система - Лот 2 27.10.2022.
Одлука о избору најповољније понуђача за "MIS2Open" и "Origami" -Лот 1 27.10.2022.