Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2021.године - 30.09.2021. године 06.10.2021.
Одлука о избору најповиљнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге поправке и одржавања службених возила ЈУ ЈФДЗ за Лот 2 04.10.2021.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге поправке и одржавања службених возила ЈУ ЈФДЗ за Лот 1 04.10.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци пословног информационог система ЕРП програма "Mis2Open" 27.09.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС ЈУ ЈФДЗ 22.09.2021.
Обавјештење о наставку поступка набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 21.09.2021.
Обавјештење о набавци услуге поправке и одржавања службених возила ЈУ ЈФДЗ 14.09.2021.
Информација о вођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци лиценци пословног информационог система ЕРП програма „Mis2Open“ 08.09.2021.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 31.08.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге надоградње БПМ програма информационог система ЈУ ЈФДЗ 18.08.2021.