Јавне набавке

Преглед јавних набавки
План ЈН за 2020. годину 18.02.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путничког аутомобила за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 14.02.2020.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту „Социјализација дјеце - Републике Српске“ за период 2020. - 2021. година. 06.02.2020.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге штампе образаца, билтена, диплома, захвалница, флајера и плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 06.02.2020.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 04.02.2020.
Исправка обавјештења о набавци услуге штампања образаца, билтена, диплома, захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 03.02.2020.
Обавјештење о набавци путничког аутомобила 03.02.2020.
Обавјештење о набавци услуге шампања образаца, билтена, диплома, захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 03.02.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2019.године - 31.12.2019. године 27.01.2020.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 27.01.2020.