Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01. - 31.03.2020. године 10.04.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.03.2020.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге штампања образаца, билтена, диплома,захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.03.2020.
Обавјештење о набавци течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавнг фонда за дјечију заштиту 18.03.2020.
Обавјештење о наставку поступка набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце РС" 09.03.2020.
Обавјештење о наставку поступка за јавну набавку билтена, диплома, захвалница, флајера, плаката за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 05.03.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке робе-набавка лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.02.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2019.године - 31.12.2019. године 21.02.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2019.године - 31.12.2019. године 21.02.2020.
План ЈН за 2020. годину 18.02.2020.