Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о поништењу поступка јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат ЈУ ЈФДЗ 26.02.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе ЈУ ЈФДЗ 25.02.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе ЈУ ЈФДЗ 25.02.2021.
Измјене и допуне Плана јавних набавки ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2020. годину - Извод 12.02.2021.
Обавјештење о набавци течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 12.02.2021.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2020. године - 31.12.2020. године 10.02.2021.
Oбавјештење о набавци лиценци за потребе ЈУ ЈФДЗ 08.02.2021.
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ ЈФДЗ 26.01.2021.
Позив за достављање понуда за набавку услуге стручног усавршавања запослених радника ЈУ ЈФДЗ 26.01.2021.
Одлука о додјели уговора трећерангираном понуђачу 20.01.2021.