Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача-Лот 2 28.10.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача-Лот 1 28.10.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2020.године - 30.09.2020. године 23.10.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке опреме за Дата центар ЈУ ЈФДЗ у Бањој Луци 23.10.2020.
Обавјештење о набавци опреме за Дата центар ЈУ ЈФДЗ у Бања Луци 12.10.2020.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 02.10.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке колективног осигурања радника ЈУ ЈФДЗ 03.09.2020.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путничких аутомобила за потребе ЈУ ЈФДЗ 03.09.2020.
Обавјештење о набавци услуге колективног осигурања радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.08.2020.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2020.године - 30.06.2020. године 05.08.2020.