Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Вршење услуга хотелског смјештаја у БиХ и иностранству, на које се примјењује посебан режим 08.02.2023.
Друга измјена и допуна Плана јавних набавки ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2022. годину - Извод 30.12.2022.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке канеларијског материјала за потребе ЈУ ЈФДЗ 23.12.2022.
Рјешење о усвајању жалбе у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ ЈФДЗ за Лот 3 23.12.2022.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке колективног осигурања радника и имовине ЈУ ЈФДЗ за Лот 3 23.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 21.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 21.12.2022.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине за Лот 3 (Набавка услуге осигурања моторних возила) 19.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 4 у поступку јавне набавке банкарске услуге за потребе ЈУ ЈФДЗ 15.12.2022.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 3 у поступку јавне набавке банкарске услуге за потребе ЈУ ЈФДЗ 15.12.2022.