Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Закључак о обустави поступка јавне набавке банкарских услуга за Лот 1 20.12.2021.
Обавјештење о набавци услуге одржавања дигиталне "IP" централе у Дата центру и услуге одржавања "WAN" мреже ЈУ Јавног фода за дјечију заштиту 20.12.2021.
Обавјештење о набавци бакарске услуге за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 13.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга за Лот 4 10.12.2021.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке банкарских услуга за Лот 3 10.12.2021.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга за Лот 2 10.12.2021.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке банкарских услуга за Лот 1 10.12.2021.
Обавјештење о набавци услуге интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 08.12.2021.
Обавјештење о набавци услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 01.12.2021.