28.12.2020.

Сутра почиње исплата права из система дјечје заштите

У уторак 29. децембра почиње редовна исплата права за мјесец децембар 2020. године


Менаџмент ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту и ове године, као и у претходним годинама, постарао се да редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу за мјесец децембар 2020. године почнe сутра, 29. децембра 2020. године, прије предстојећих божићних и новогодишњих празника.

Битно је напоменути да су корисницима у 2020. години сва права из Закона о дјечјој заштити редовно исплаћивана почетком мјесеца за претходни мјесец.

Децембарска исплата додатка на дјецу обухвата 14.297-оро дјеце, односно 9.756 корисника-родитеља. За исплату овог права обезбијеђено је 990.117,90 КМ.
Материнским додатком за мјесец децембар обухваћено је 5.460 мајки-породиља, за исплату кога је издвојено 2.211.300,00 КМ.
Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете.
Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 97 мајки/породиља, односно 85-opo трећерођене и 17-opo четврторођене дјеце. За исплату овог права издвојено је 58.650,00 КМ .
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 150.500,00 КМ, за 595 породиљa/мајки, односно 602 дјеце/новорођенчади.
Овог мјесеца наставља се и са исплатом права из дјечје заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу. За исплату овог права издвојено је 49.612,50 КМ, за укупно 441 родитеља/његоватеља.

Такође, до данас, за мјесец децембар издвојено је и исплаћено 5.437.529 KM по основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства.

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију
заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.