04.01.2021.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Остваривање права у пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права из области дјечје заштите, умјесто центрима за социјални рад/службама социјалне и дјечје заштите, како је била пракса у ранијем периоду, могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.

Сходно одредбама Закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту („Службени гласник Републике Српске“, број: 107/19) је приступио измјенама у својој организационој структури. Наиме, поменутим измјенама закона предвиђено је да ће корисници у наредном периоду права из дјечје заштите моћи да остварују директно у Фонду умјесто путем центара за социјални рад/служби социјалне и дјечје заштите, како је то до тада било уређено.

Крајем 2020. године формиране су филијале и пословнице широм Републике Српске, чиме се заокружио поступак преузимања надлежности у спровођењу првостепеног поступка од стране Фонда.

Све информације у вези са локацијама, бројевима телефона, као и обрасце захтјева за остваривање права корисници могу наћи на сајту Фонда http://www.jfdz.org/ или се обратити телефоном на +38755216041.