20.05.2021.

УПУТСТВО ЗА ПОСЛОДАВЦЕ

Обавјештење

ОБАВЈЕШТЕЊЕ/УПУТСТВО

У прилогу вам достављамо обавјештење/упутство за послодавце-подносиоце захтјева за остваривање права на рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства

Упутство за послодавце