21.05.2021.

Саопштење о реализацији пројекта ,,Социјализација дјеце Републике Српске-2021."

Пројекат

Дана, 20.5.2021. године Влада Републике Српске задужила је JУ Јавни фонд за дјечију заштиту да реализује пројекат ,,Социјализација дјеце Републике Српске-2021.“, у складу са законским прописима и предвиђеном динамиком, а у најбољем интересу дјеце учесника пројекта.

Као и претходних година, Пројекат ће се реализовати на црногорској обали у Омладинском хостелу "Ужице" у Бечићима, уз уважавање
хигијенско- епидемиолошких мјера прописаних од релевантних институција Републике Српске и Црне Горе.
У буџету Фонда планирано је 1.120.000 КМ за реализацију поменутог пројекта.

Пројекат се односи,прије свега, на дјецу из социјално угрожених породица-корисника права из социјалне и дјечије заштите, дјецу из вишечланих породица, из породица борачке популације, дјецу са посебним потребама и хроничним здравственим сметњама, као и посебно надарену дјецу, талентоване спортисте и друге.
Највећа вриједност Пројекта јесу различитост и разноврсност и у служби су остварења пројектних циљева као што су развијање емпатије, подршка вршњачком дружењу, те социјализација дјеце у сваком смислу.
Овај квалитет је препознат и од стране Владе Републике Српске и ресорног Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске који годинама подржавају ову активност Фонда цијенећи најбољи интерес дјеце Републике Српске.

Како у 2020. години пројекат није реализован, а поступак избора учесника је спроведен, ове године пројектом ће приоритетно бити обухваћена дјеца за коју су у 2020. години поднесени захтјеви за учешће.

Позивамо заинтересоване родитеље који испуњавају услове прописане конкурсом да пријаве своју дјецу у Пословнице Фонда у својим општинама пребивалишта или да се пријаве путем удружења и организација чији су чланови. Такође, позивамо и заинтересоване просвјетне раднике, педагоге, психологе, социјалне раднике и друге подржавајуће професије да конкуришу за чланове стручног и пратећег особља и придруже се тиму који деветнаесту годину у континуитету реализује Пројекат.
Пријавни обрасци доступни су у Пословницама Фонда, као и на интернет страници Фонда http://www.jfdz.org