03.06.2021.

Сутра почиње исплата права из система дјечје заштите

У петак, 4. јуна почиње редовна исплата права за мјесец мај 2021. године

Обавјештавамо вас да редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу – његоватељу или његоватељу за мјесец мај 2021. године почињe сутра, 4. јуна 2021.године.

Мајска исплата додатка на дјецу обухвата 14.874 дјеце, односно 10.084 корисникa – родитељa. За исплату овог права обезбијеђено је укупно 1.196.254,80 KM.
Материнским додатком за мјесец мај обухваћено је 5.351 мајка-породиља, за исплату кога је издвојено 2.167.155,00 КМ .
Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 145 мајки/породиља, односно 123 трећерођене и 28-оро четврторођено дјеце.
За исплату овог права издвојено је 86.400,00 КМ .
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 214.000,00 КМ за 841 породиљу/мајку, односно 856 дјеце/новорођенчади.
Овог мјесеца наставља се и са исплатом права из дјечје заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу. За исплату овог права издвојено је укупно 63.777,50 KM, за укупно 482 родитеља/његоватеља.
На основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства за мјесец мај издвојено је и исплаћено 4.481.278 KM .
Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију
заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.