06.09.2021.

Сутра почиње исплата права из система дјечје заштите

У уторак 7. септембра почиње редовна исплата права за мјесец август 2021. године

Редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу – његоватељу или његоватељу за мјесец август 2021. године почињe сутра, 07. септембра 2021.године.

Августовска исплата додатка на дјецу обухвата 14.615 дјеце, односно 9.895 корисникa – родитељa. Укупно 1.178.075,60 KM обезбијеђено је за исплату овог права.
Материнским додатком за мјесец август обухваћено је 5.226 мајки-породиља, за исплату кога је издвојено 2.116.530,00 КМ.
Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете, у мјесецу августу, остварила је 141 мајка/породиља, односно 121 трећерођене
и 26-оро четврторођенe дјеце. За исплату овог права издвојено је 84.300,00 КМ.
Укупно 194.750,00 КМ издвојено је за исплату права на помоћ за опрему новорођенчета за 767 мајки/породиљa, односно 779 дјеце/новорођенчади.
Исто тако, овог мјесеца наставља се и са исплатом права из дјечје заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу.
Укупно 66.812,50 KM издвојено је за исплату овог права, за укупно 515 родитеља/његоватеља.
На основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства за мјесец август издвојено је и исплаћено 4.910.470,16 KM.

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију
заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.