04.10.2021.

Сутра почиње исплата права из система дјечје заштите

У уторак 5. октобра почиње редовна исплата права за мјесец септембар 2021. године

Обавјештавамо вас да редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу – његоватељу или његоватељу за мјесец септембар 2021. године почињe сутра, 5. октобра 2021.године.

Септембарска исплата додатка на дјецу обухвата 14.409 дјеце, односно 9.714 корисника-родитеља. За исплату овог права обезбијеђено је укупно 1.160.103,40 KM.
Материнским додатком за мјесец септембар обухваћено су 5.254 мајке-породиље, за исплату кога је издвојено укупно 2.127.870,00 КМ
Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварила je 141 мајка/породиља, односно 125 трећерођенe и 26 четврторођено дјеце. За исплату овог права издвојено је 86.700,00КМ .
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 199.500,00 КМ за 781 породиљу/мајку, односно 798 дјеце/новорођенчади.
Овог мјесеца наставља се и са исплатом права из дјечје заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу. За исплату овог права издвојено је укупно 66.932,50 KM , за укупно 515 родитеља/његоватеља.
На основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства за мјесец септембар издвојено је и исплаћено 5.357.644,27 KM .

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечијузаштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.