19.11.2021.

​Међународни дан дјетета

Активности Фонда поводом обиљежавања ,,Међународног дана дјетета“ у 2021. години

Међународни дан дјетета или Свјетски дан дјетета је годишњи међународни догађај који се обиљежава 20. новембра.

Основни принципи Конвенције о правима дјетета су: право на живот; опстанак и развој; најбољи интерес дјетета; право на партиципацију и право на недискриминацију.
Активности поводом обиљежавања овог дана, у складу са принципима Конвенције, а у оквиру ингеренција ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту, реализоваће се исплатом једнократних новчаних помоћи за све близанце из породица, корисника права на додатак на дјецу у Републици Српској, који су рођени у периоду између манифестација ,,Међународни дан дјетета 2020.“ и ,,Међународни дан дјетета 2021.“године.
Новчана средства додјељују се у 13 породица, за 26 дјеце, у износу од по 150,00 КМ по дјетету.