06.12.2021.

Сутра почиње исплата права из система дјечје заштите

У уторак 7. децембра почиње редовна исплата права за мјесец новембар 2021. године

Редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу –његоватељу или његоватељу за мјесец новембар 2021. године почиње сутра, 7. децембра 2021. године (уторак).

Новембарска исплата додатка на дјецу обухвата 14.218 дјеце, односно 9.524 корисникa – родитељa. За исплату овог права обезбијеђено је укупно 1.146.974,40 KM.
Материнским додатком за мјесец новембар обухваћено је 5.327 мајки-породиља, за исплату кога је издвојено 2.157.435,00 КМ .
Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и
четврторођено дијете остварило је 159 мајки/породиља, односно 136 трећерођене и 28-оро четврторођене дјеце. За исплату овог права издвојено је 94.200,00 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојена је 221.250,00 КМ за 870 породиља/мајки, односно 885 дјеце/новорођенчади.
Исплатом за мјесец новембар за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је укупно 67.470,00 KM, за 519 родитеља-његоватеља.
На основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства за мјесец новембар издвојено је и исплаћено 4.713.619,96 KM.

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију
заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.