28.12.2021.

Исплата права из система дјечје заштите прије предстојећих божићних и новогодишњих празника

У сриједу, 29. децембра почиње редовна исплата права за мјесец децембар 2021. године

Менаџмент ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту и ове године, као и у претходним годинама, постарао се да се редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу за мјесец децембар 2021.године изврши у истом мјесецу за који се исплата врши, односно сутра, 29. децембра 2021. године.

,,Успјели смо да права из Закона о дјечјој заштити за мјесец децембар, исплатимо прије предстојећих божићних и новогодишњих празника, те на тај начин пружимо малу подршку породицама у овом периоду“, рекао је директор Фонда Недељко Јовић.

Важно је напоменути да су корисницима у 2021. години сва права из Закона о дјечјој заштити редовно исплаћивана почетком мјесеца за претходни мјесец.
Децембарска исплата додатка на дјецу обухвата 14.122 дјеце, односно 9.496 корисникa – родитељa. За исплату овог права обезбијеђено је укупно
1.144.114,40 KM.
Материнским додатком за мјесец децембар обухваћене су 5.284 мајке-породиље, за исплату кога је издвојено 2.140.020,00 КМ .
Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 66 мајки/породиља, односно 55-оро трећерођене и 12-оро четврторођене дјеце.
За исплату овог права издвојено је 38.400,00 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 68.750,00 КМ за 271 породиљу/мајку, односно 275 дјеце/новорођенчади.
Исплатом за мјесец децембар, за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је укупно 68.872,00 KM, за укупно 520 родитеља/његоватеља.
Такође, до данас, за мјесец децембар издвојено је и исплаћено 2.805.227,03 KM по основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства.

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију
заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.