05.04.2022.

Редовна исплата права из система дјечје заштите почела је данас

05.04.2022.година

Редовна исплата права на додатак на дјецу, права на матерински додатак, права на помоћ за опрему новорођенчета, права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на накнаду родитељу – његоватељу или његоватељу за мјесец март 2022. године почела је данас, 5. априла 2022. године (уторак).

Мартовска исплата додатка на дјецу обухвата19.009-оро дјеце, односно 11.210 корисникa – родитељa, за прво, друго, треће и четврто дијете, као и за дјецу вулнерабилних категорија. За исплату овог права обезбијеђено је укупно 2.344.885,20 KM.
Материнским додатком за мјесец март обухваћено је 5.329 мајки-породиља, за исплату кога је издвојено 2.158.245,00 КМ.
Данас почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено ичетврторођено дијете. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 155 мајки/породиља, односно 145 трећерођене и 18-оро четврторођене дјеце. За исплату овог права издвојено је 95.100,00 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 442.250,00 КМ за 866 породиља/мајки, односно 885-оро дјеце/новорођенчади.
Исплатом за мјесец март за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу издвојено је укупно 315.360,00 KM, за укупно 584 родитеља/његоватеља.
На основу права за рефундацију накнаде плате за вријеме коришћења породиљског одсуства за мјесец март издвојено је и исплаћено 3.902.580,99 KM.
Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту, у мјестима у којима имају пребивалиште.