06.12.2023.

Потписан Споразум са Министарством управе и локалне самоуправе

Споразум о електронској размјени података

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић и директор ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске Недељко Јовић, потписали су данас у Бањалуци Споразум о електронској размјени података којим се успоставља сарадња између наведених институција.

Споразумом је предвиђено да ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту, у обављању послова из дјелокруга своје надлежности, у поступцима за остваривање права и контроле корисника права из дјечије заштите, може електронским путем прибавити податке садржане у изводима из матичних књига рођених, вјенчаних, умрлих и држављана.

Наведено ће допринијети већој ефикасности и економичности поступка које Фонд води, а истовремено лакшем остваривању права утврђених Законом о дјечијој заштити, јер ће грађани бити ослобођени прибављања наведених докумената.