02.10.2017.

Активности ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту поводом обиљежавања „Дјечије недеље“

Фонд низом мјера подржава активности поводом обиљежавања ''Дјечије недеље'',од 02.октобра до 8.октобра 2017.године под заједничким слоганом ''Дјечији свијет-мој свијет''

У периоду од од 02.октобра до 8.октобра 2017.године под заједничким слоганом ''Дјечији свијет-мој свијет'' у Републици Српској обиљежава се ''Дјечија недеља''.У складу са Програмом које је донијело Министарство здравља и социјалне заштите, а са циљем организовања различитих манифестација која су посвећена дјеци, развоју потенцијала и задовољавању потреба у породици, друштву и околини са нагласком на побољшању положаја друштвеног положаја дјеце и омладине са сметњама у развоју, промоцији једнаких могућности, обиљежава се ''Дјечија недјеља '' у 2017. години.

Активности предвиђене Програмом, ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту реализоваће исплатом једнократних новчаних помоћи корисницима права из дјечије заштите и установама социјалне и дјечије заштите у Републици Српској. ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту ће дати допринос унапређењу друштвене бриге о дјеци и породицама са дјецом,те ће у том смислу током ''Дјечије недеље'' обезбједити новчану подршку за породице са дјецом са основним циљем јачања породице у остваривању репродуктивне, економске и заштитне функције и то :


1) У подизању новорођенчади
а) за тројке рођене у периоду од ''Дјечије недеље 2016.'' до ''Дјечије недеље 2017'';


2) У циљу подршке породици са дјецом-корисници права на додатак на дјецу, чији је развој осујећен неповољним породичним,социјалним и здравственим приликама,са акцентом на дјецу са сметњама у развоју,и то за:
а) породице са двоје и више дјеце са сметњама у развоју;
б) дјецу са сметњама у развоју која су под старатељством;
в) дјецу погинулих бораца;
г) дјецу цивилних жртава рата;


3) Установама социјалне и дјечије заштите са циљем унапређења услова боравка дјеце са сметњама у развоју-штићеника установа биће дозначене једнократне новчане помоћи и то за:
a) Центар за образовање и васпитање и рехабилитацију слуха и говора Бања Лука;
б) Дом за лица са инвалидитетом Вишеград,
в) Дом за лица са инвалидитетом Приједор,
г) Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност” Дервента


За реализацију ових активности Фонд ће из буџета издвојити око 42 000 КМ у оквиру подршке манифестацијама и акцијама од општег интереса за дјецу Републике Српске.