28.02.2017.

Исплата додатка на дјецу и материнског додатка

01. марта почиње исплата додатка на дјецу и материнског додатка за мјесец фебруар


Редовна исплата додатка на дјецу и материнског додатка за мјесец ФЕБРУАР 2017. године, почиње у сриједу 01. марта 2017. године.
Фебруарском исплатом додатка на дјецу обухваћено је 28.038-оро дјеце, односно 19.791корисник – родитељ.


За редовну исплату додатка на дјецу за мјесец фебруар2017. годинеобезбјеђено је 1.560.185,00 КМ, док је за исплату материнскoг додатка, обезбјеђено 61.910,00КМ за 2.270 мајки, односно 2.313-оро дјеце. Приоритет у исплати и у 2017. години ће имати корисници права додатка на дјецу и материнског додатка, уважавајући материјални статус породица – корисника који остварују ова права, као и послодавци из реалног сектора на рефундацију накнаде плате за вријеме породиљског одсуства.

Обавјештавају се корисници додатка на дјецу који до сада нису извршили обнову документације да то могу учинити и у наредном периоду код мјесно надлежних центара за социјални рад, односно служби социјалне и дјечије заштите у којима имају пребивалиште.