03.06.2020.

Сутра почиње исплата права из система дјечије заштите

У четвртак 4. јуна почиње редовна исплата права за мјесец мај 2020. године

Редовна исплата додатка на дјецу, материнског додатка, права на помоћ за опрему новорођенчета, пронатaлитетне накнаде за трећерођено и четврторођено дијете и накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу за мјесец мај 2020. године почиње сутра, 4. јуна 2020. године.

Мајска исплата додатака на дјецу обухвата 16.533 дјеце, односно 11.309 корисника. За исплату овог права обезбијеђено је 1.106,605,10 КМ. Материнским додатком за мјесец мај обухваћено је 5.260 породиља, за исплату кога је издвојено 2.130.300,00 КМ.
Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на помоћ за опрему новорођенчета. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете остварило је 125 породиља, односно 112 трећерођене и 18 четврторођене дјеце, а за исплату овог права издвојено је 75.300,00 КМ. За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 191.250,00 КМ за 751 породиља, односно 765 дјеце.
Такође овог мјесеца наставља се са исплатом новог права из дјечије заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу, за исплату овог права издвојено је 21.825,00 КМ, за укупно 194 корисника родитеља/његоватеља.
Наступањем ванредне ситуације изазване пандемијом вируса „COVID-19“ Фонд је почео са исплатом права на рефундацију накнада плата за породиље једном седмично, те је и овај мјесец наставио са том праксом. На овај начин Фонд настоји да помогне послодавцима да одрже ликвидност и заштити радна мјеста.
Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити надлежним центрима за социјални рад, односно службама социјалне и дјечије заштите у којима имају пребивалиште.