02.09.2020.

Сутра почиње исплата права из система дјечије заштите

У четвртак 3. септембра почиње редовна исплата права за мјесец август 2020. године

Сутра, 3. септембра 2020. године, почиње редовна исплата додатка на дјецу, материнског додатка, права на помоћ за опрему новорођенчета, пронатaлитетне накнаде за трећерођено и четврторођено дијете и накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу за мјесец август 2020. године.

Директор ЈУ Јавног фонда за дјечју заштиту Недељко Јовић истакао је, да је задовољан што институција на чијем је челу уредно измирује све обавезе према корисницима и што су за вријеме ванредне ситуације изазване пандемијом вируса ,,COVID-19“ редовно исплаћиване све обавезе из Закона о дјечјој заштити.
Од почетка пандемије Фонд је једном седмично почео са исплатом права на рефундацију накнада плата за породиље, те је и овај мјесец наставио са том праксом. На овај начин Фонд настоји да помогне послодавцима да заштите радна мјеста и одрже ликвидност.

Августовска исплата додатка на дјецу обухвата 15.653 дјеце, односно 10.735 корисника-родитеља. За исплату овог права обезбијеђено је 1.060.501,70 KM.
Материнским додатком за мјесец август обухваћено је 5.387 породиља/мајки, за исплату кога је издвојено 2.181.735,00 КМ.

Сутра почиње и исплата права на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете и права на помоћ за опрему новорођенчета. Право на пронатaлитетну накнаду за трећерођено и четврторођено дијете оствариле су 142 породиље/мајке, односно 125-оро трећерођене и 20-оро четврторођене дјеце, а за исплату овог права издвојено је 84.000,00 КМ.
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 203.000,00 КМ за 801 породиљу, односно 812 дјеце/новорођенчади.
Такође овог мјесеца наставља се са исплатом новог права из дјечије заштите, накнаде родитељу-његоватељу или његоватељу. Укупно 54.225,00 КМ издвојено је за исплату овог права.

Обавјештавају се корисници да се за остваривање и преиспитивање услова за остваривање права могу обратити надлежним центрима за социјални рад и службама социјалне и дјечије заштите, односно пословницама ЈУ Јавног фонда за дјечју заштиту у локалним заједницама у којима имају пребивалиште.