Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања дигиталне "IP" централе у Дата центру и "WAN" мреже 15.12.2023.
Одлука о покретању поступка услуге закупа које су изузете од примјене ЗЈН - Закуп канцеларијског простора у Рогатици 12.12.2023.
Одлука о покретању поступка услуге закупа које су изузете од примјене ЗЈН - Закуп канцеларијског простора Језеро 12.12.2023.
Закључак о обустави поступка за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ ЈФДЗ 12.12.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ за Лот 23 06.12.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ за Лот 20 06.12.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ за Лот 4 06.12.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ за Лот 1 06.12.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ за Лот 19 06.12.2023.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ за Лот 16 06.12.2023.