Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 9 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 06.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 8 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 06.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 7 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 06.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 6 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 06.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 5 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 06.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 3 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 06.12.2023.
Информација о вођењу преговарачког поступка за набавку електричне енергије са добављачем МХ Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д. Требиње Дирекција за тржишно снадбијевање ел. енергијом 30.11.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 4 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 24.11.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 3 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 24.11.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке банкарских услуга за потребе ЈУ ЈФДЗ 24.11.2023.