Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о поништењу поступка за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге одвоза и збрињавања комуналног отпада за потребе ЈУ ЈФДЗ 28.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 3 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 26.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 2 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 26.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 у поступку јавне набавке услуге колективног осигурања радника и имовине ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 26.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 2 у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе ЈУ ЈФДЗ 22.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1 у поступку јавне набавке услуге интернета за потребе ЈУ ЈФДЗ 22.12.2023.
Обавјештење о наставку поступка осигурања моторних возила у власништву ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту - ЛОТ 3 21.12.2023.
Одлука о поништењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци електричне енергије за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту - 2 18.12.2023.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге одржавања дигиталне "IP" централе у Дата центру и "WAN" мреже 15.12.2023.
Одлука о покретању поступка услуге закупа које су изузете од примјене ЗЈН - Закуп канцеларијског простора у Рогатици 12.12.2023.