Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге чишћења пословних просторија филијала ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 26.02.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 23.02.2024.
Закључак о обустави поступка услуге надоградње основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 06.02.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лож уља за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 01.02.2024.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 22 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 21 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 20 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 19 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.
Одлука о поништењу поступка за Лот 18 у поступку јавне набавке услуге водоснабдијевања и одвођења отпадних вода за потребе ЈУ ЈФДЗ 19.01.2024.