Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернета за потребе Ју Јавног фонда за дјечију заштиту-Лот 2 27.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту-Лот 1 27.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту-Лот 1 27.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге надоградње основног програма информационог сисема ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту у складу са новим Законом о измјенама и допуама Закона о дјечјој заштити 27.12.2019.
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци-I фаза 24.12.2019.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, 18.12.2019.
Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу 17.12.2019.
Обавјештење о набавци услуге интернета за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 13.12.2019.
Измјене и допуе Плана јавних набавки за 2019. годину 06.12.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 5 06.12.2019.