Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме 16.05.2017.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем пеговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 15.05.2017.
Закључак о обустави поступка јавне набавке ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 15.05.2017.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге одржавања информационог система Фонда који се састоји од основног програма ЈФДЗ-ИС 05.05.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 05.05.2017.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем пеговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 24.04.2017.
Обавјештење о набавци - услуга ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 19.04.2017.
Измјене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину 19.04.2017.
Обавјештење о набавци - набавка рачунарске опреме 10.04.2017.
Реализација уговора - 2016. година 15.03.2017.