Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о поништењу поступка јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 20.06.2019.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 14.06.2019.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 11.06.2019.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке који је проведен путем преговарачког поступка јавне набавке без објаве обавјештења 15.05.2019.
Одлука о резултату претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 13.05.2019.
Обавјештење о набавци 08.05.2019.
Закључак 08.05.2019.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 30.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге смјештаја и ресторанских услуга у оквиру организовања семинара/едукације. 10.04.2019.