Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Позив за достављање понуда за набавку услуге смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.01.2019.
Извод из Плана јавних набавки ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2019. годину 17.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 4 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 3 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 2 14.12.2018.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 1 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке робе - набавка екстра лаког лож уља (LUEL) према BAS 1002:2014 за потребе загријавања пословне зграде Фонда у Бијељини 13.12.2018.
Обавјештење о набавци пружања услуге пансиона на мору за реализацију пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске" 04.12.2018.
Обавјештење о набавци банкарских услуга за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 27.11.2018.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера 27.11.2018.