Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 26.12.2017.
Одлука о поништењу поступка јавне набавке банкарских услуга за Лот 4. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 5. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 3. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 2. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 1. 26.12.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге осигурања радника и имовине Фонда 21.12.2017.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења 21.12.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке екстра лаког лож уља (LUEL) према BAS 1002:2014 11.12.2017.
Обавјештење о набавци банкарских услуга за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 04.12.2017.