Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге развоја друге фазе основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 09.11.2017.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке услуге развоја друге фазе основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 25.10.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге одржавања информационог система Фонда - "ЕРП" и "ДМС" 23.10.2017.
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 16.10.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера 13.10.2017.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге развоја друге фазе основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 04.10.2017.
Обавјештење о набавци канцеларијског материјала и тонера 03.10.2017.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења 03.10.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1. и Лот 2. у поступку јавне набавке услуге поправке и одржавања службених возила Фонда 06.09.2017.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2017. године - 31.08.2017. године 01.09.2017.