Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Обавјештење о набавци услуге осигурања имовине и радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 04.12.2017.
Трећа измјена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину - Извод 27.11.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге развоја друге фазе основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 09.11.2017.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке услуге развоја друге фазе основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 25.10.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге одржавања информационог система Фонда - "ЕРП" и "ДМС" 23.10.2017.
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 16.10.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке канцеларијског материјала и тонера 13.10.2017.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге развоја друге фазе основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 04.10.2017.
Обавјештење о набавци канцеларијског материјала и тонера 03.10.2017.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења 03.10.2017.