Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Обавјештење о набавци екстра лаког лож уља 26.11.2018.
Измјене и допуне Плана јавних набавки ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2018. годину - Извод 26.11.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге одржавања информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту који се састоји из "MIS2Open" програма за "ERP" модуле и програма "Origami" за "DMS". 01.11.2018.
Одлука о резултату поступка претквалификације у преговарачком поступку набавке без објаве обавјештења о набавци - I фаза 26.10.2018.
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 18.10.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге развоја друге фазе модлула Data Warehouse систему за извјештавање из програма за вођење и исплату права ЈФДЗ-ИС ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 28.08.2018.
Oбавјештење о набавци услуге развоја друге фазе модула у Data Warehouse систему за извјештавање из програма за вођење и исплату права ЈФДЗ-ИС 31.07.2018.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке одржавања основног програма ИС Фонда 14.06.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 07.06.2018.
Обавјештење о набавци услуге одржавања основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 22.05.2018.