Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 17.05.2018.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ИС Фонда 07.05.2018.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе ИС Фонда 07.05.2018.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2018. године - 31.03.2018. године 20.04.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат Фонда 21.03.2018.
Набавка течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 06.03.2018.
Позив за достављање понуде за набавку услуга смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.01.2018.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2017. године - 31.12.2017. године 25.01.2018.
Извод из Плана јавних набавки за 2018. годину 16.01.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке услуге развоја и надоградње основног програма информационог система Фонда у складу са новим законом о дјечијој заштити 28.12.2017.