Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја и ресторанских услуга за учеснике едукације. 03.04.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива за службена возила и агрегат Фонда 01.04.2019.
Обавјештење о набавци рачунарске опреме за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 25.03.2019.
Набавка течних горива за службена возила и агрегат ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 14.03.2019.
Обавјештење о набавци услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 14.03.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 07.03.2019.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 14.02.2019.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2018. године - 31.12.2018. године 07.02.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пружања услуге пансиона на мору за реализацију пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске" 30.01.2019.
Позив за понудe за набавку услуге стручног усавршавања запослених радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.01.2019.