Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Обавјештење о покретању поступка јавне набавке путем пеговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци 24.04.2017.
Обавјештење о набавци - услуга ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце Републике Српске" 19.04.2017.
Измјене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину 19.04.2017.
Обавјештење о набавци - набавка рачунарске опреме 10.04.2017.
Реализација уговора - 2016. година 15.03.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке течних горива 13.03.2017.
Обавјештење о набавци - набавка течних горива за службена возила и агрегат Фонда 03.03.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача 13.02.2017.
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја и ресторанских услуга у оквиру организовања семинара 20.01.2017.
Позив за достављање понуде за набавку услуге смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 20.01.2017.