Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача за Лот 1. и Лот 2. у поступку јавне набавке услуге поправке и одржавања службених возила Фонда 06.09.2017.
Реализација уговора/оквирних споразума по поступцима проведеним у периоду 01.01.2017. године - 31.08.2017. године 01.09.2017.
Oбавјештење о набавци услуге развоја друге фазе основног програма информационог система ЈФДЗ-ИС 01.09.2017.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке лиценци 10.08.2017.
Обавјештење о набавци лиценци за потребе информационог система 25.07.2017.
Обавјештење о наставку поступка набавке 18.07.2017.
Закључак о обустави поступка јавне набавке услуге ванлинијског превоза учесника у пројекту "Социјализација дјеце РС" 22.06.2017.
Друга измјена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину 20.06.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке услуге одржавања основног програма информационог система ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 15.06.2017.
Одлука о избору најповољнијег понуђача 07.06.2017.