Јавне набавке

Преглед јавних набавки
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке пружања услуге пансиона на мору за реализацију пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске" 30.01.2019.
Позив за понудe за набавку услуге стручног усавршавања запослених радника ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.01.2019.
Позив за достављање понуда за набавку услуге смјештаја у земљи и иностранству за потребе ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту 18.01.2019.
Извод из Плана јавних набавки ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту за 2019. годину 17.01.2019.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 4 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 3 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 2 14.12.2018.
Oдлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке банкарских услуга - Лот 1 14.12.2018.
Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке робе - набавка екстра лаког лож уља (LUEL) према BAS 1002:2014 за потребе загријавања пословне зграде Фонда у Бијељини 13.12.2018.
Обавјештење о набавци пружања услуге пансиона на мору за реализацију пројекта "Социјализација дјеце Републике Српске" 04.12.2018.